Self-assessed tactical skills in elite youth soccer players: A longitudinal study

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)459 - 472
TijdschriftPerceptual and Motor Skills
Volume109
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2010

Citeer dit