Self-Control, Decision Theory, and Rationality - New Essays

James D. Grayot*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)184-189
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Economic Methodology
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2-apr-2020

Citeer dit