Self-Determination Theory and Scaffolding Applied to Medical Education as a Continuum

R.A. Kusurkar, G. Croiset

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1431
Aantal pagina's1
TijdschriftAcademic Medicine
Volume90
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit