Self-predication and being the aitia of things

J.A. van Eck

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1 - 20
Aantal pagina's21
TijdschriftAncient Philosophy
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008

Citeer dit