Self-regulation in a social environment

Melvyn Randolf Winand Hamstra

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Melvyn Hamstra onderzocht de verschillen in strategie van mensen om bepaalde doelen na te streven. De strategieën en de keuzes hiervoor (voorkeursstrategie) zijn afhankelijk van vele factoren, zoals ervaringen in het verleden en verschillen in sociale omgeving. Een belangrijk menselijk kenmerk is de motivatie om doelen op een bepaalde manier na te streven. Dat wil zeggen, mensen hebben gemotiveerde voorkeuren voor strategieën om doelen mee na te streven (Higgins, 1997). Welke strategie de voorkeur heeft hangt af van de zelfregulatie oriëntatie die mensen hebben (willen ze vooral winst behalen of juist verlies vermijden). Deze oriëntatie en voorkeursstrategie zijn cruciaal in het bepalen van hoe mensen een situatie, taak, of object ervaren en waarderen. Wanneer mensen een doel nastreven met behulp van hun voorkeursstrategie, of anticiperen op een dergelijke activiteit, ervaren ze regulatorische fit – de strategie is congruent met het doel (Higgins, 2000). Wanneer sprake is van regulatorische fit hebben mensen het gevoel dat wat ze doen juist is. Dit veroorzaakt een algeheel gevoel van motivationele kracht en betrokkenheid, wat bijdraagt aan verhoogde intensiteit van gevoelens en motivaties met betrekking tot andere dingen (bijvoorbeeld objecten, producten en taken) in de omgeving (Cesario, Grant, & Higgins, 2004). Dat wil zeggen, initiële oordelen of motivaties worden versterkt door de ervaring van fit. Hoewel er binnen de psychologie veel aandacht is geweest voor regulatorische fit als intern proces, is er weinig bekend over de aard en consequenties van dit proces wanneer het in een sociale context plaatsvindt. Het proefschrift richt zich op (a) de vraag of een volledig intra-individuele ervaring van fit consequenties heeft voor hoe mensen reageren op anderen en (b) de vraag of fit ervaringen ook teweeg kunnen worden gebracht door kenmerken van de sociale omgeving.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Yperen, Nico, Supervisor
  • Wisse, Barbara, Supervisor
  • Sassenberg, Kai, Supervisor
  Datum van toekenning19-sep-2013
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit