SEN and the art of teaching: The effect of systematic academic instruction on the academic and behavioural problems of students with EBD in special education

Antoinette Jacqueline van der Kamp

Onderzoeksoutput

545 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderzoek heeft betrekking op het leerstofaanbod in speciale scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen (Cluster 4). In de literatuur wordt vaak gesuggereerd dat de leeruitkomsten van deze leerlingen verklaard kunnen worden vanuit de aanname dat er te veel tijd aan hun gedrag wordt besteed ten koste van de leerinstructie. De uitkomsten van dit onderzoek laten echter iets anders zien. Leerkrachten bieden tijdens hun lessen meer leertaakgerichte instructie dan gedragsgerichte instructie en ze doen dat planmatig. Dat laatste is noodzakelijk omdat leerlingen juist op het SO zitten omdat het reguliere aanbod onvoldoende kon voorzien in hun specifieke en individuele onderwijsbehoeften. Leerlingen hebben een aangepast aanbod nodig en het speciaal onderwijs doet het in dit opzicht goed! De bevindingen laten echter ook zien dat er met betrekking tot de uitvoering van planmatige leertaakgerichte instructie in de dagelijkse praktijk nog wel een paar hobbels zijn te nemen. Deze leerlingen, vaak gediagnosticeerd met ernstige gedragsstoornissen en met een scala aan uiteenlopende problematische gedragingen, worden samengebracht in groepen van gemiddeld tien leerlingen. Om tegemoet komen aan de verscheidenheid aan speciale behoeften van al deze doorverwezen leerlingen zal de leerkracht keuzes moeten maken. Daar komt bij dat, om escalaties in probleemgedrag te voorkomen, alle aandacht van de leerkracht soms naar slechts één of twee leerlingen in de klas moeten gaan. Dit ten koste van anderen. Hier zit de bottleneck van het lesgeven op het SO, namelijk de uitdaging om in één groep door één leerkracht aan alle individuele leerlingen op maat gesneden onderwijs te bieden op basis van hun unieke behoeften.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Minnaert, Alexander, Supervisor
  • Pijl, Sipke, Supervisor
  • Post, Wendy, Co-supervisor
  • Bijstra, J.O, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning25-okt-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-1084-5
Elektronische ISBN's978-94-034-1084-2
StatusPublished - 2018

Citeer dit