Sensibility of the upper eyelid skin after upper blepharoplasty: A prospective evaluation study

Shariselle M. W. Pool*, Berend van der Lei

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1000-1002
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
Volume67
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2014

Citeer dit