SENSITIVITY OF THE VESTIBULAR SYSTEM TO ACOUSTIC STIMULI

HP WIT*, JD BLEEKER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)205-211
Aantal pagina's7
TijdschriftArchives of Oto-Rhino-Laryngology
Volume234
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1982

Citeer dit