SEPARATING SETS WITH RELATIVE INTERIOR IN FRECHET SPACES

JW NIEUWENHUIS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)373-376
  Aantal pagina's4
  TijdschriftApplied mathematics and optimization
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit