SEQUENTIAL DEVELOPMENT OF WALDENSTROMS MACROGLOBULINEMIA AND GAMMA-1-HEAVY CHAIN DISEASE IN A SINGLE PATIENT - CLINICAL, IMMUNOCHEMICAL, IMMUNOFLUORESCENT AND PROTEIN STUDIES

T OCKHUIZEN*, JF JILDERDA, T CAZEMIER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)53-59
  Aantal pagina's7
  TijdschriftACTA HAEMATOLOGICA
  Volume71
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit