SEQUENTIAL STUDIES OF ARTERIAL-WALL REGENERATION IN MICROPOROUS, COMPLIANT, BIODEGRADABLE SMALL-CALIBER VASCULAR GRAFTS IN RATS

B VANDERLEI, CRH WILDEVUUR, F DIJK, EH BLAAUW, [No Value] MOLENAAR, P NIEUWENHUIS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)695-707
Aantal pagina's13
TijdschriftJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
Volume93
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - mei-1987

Citeer dit