Serial echocardiographic assessment of left ventricular mass

RP Stolk*, ML Bots

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)460-461
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Hypertension
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-2005

Citeer dit