SERIAL GALECTIN-3 AND FUTURE CARDIOVASCULAR DISEASE IN THE GENERAL POPULATION: DATA OF PREVEND

Allart Rogier van der Velde, Wouter Meijers, Jennifer Ho, Frank Brouwers, Michiel Rienstra, Stephan Bakker, Anneke Muller Kobold, Dirk van Veldhuisen, Wiek van Gilst, Pim van der Harst, Rudolf De Boer

OnderzoeksoutputAcademic

150 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1320
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume67
Nummer van het tijdschrift13 S5
DOI's
StatusPublished - 5-apr-2016
Evenement65th Annual Scientific Session and Expo of the American-College-of-Cardiology (ACC) - Chicago, Israel
Duur: 2-apr-20164-apr-2016

Citeer dit