Serie: Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk. Middelgerelateerde stoornissen

M M Bildt*, D L M Broers

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  13 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Wanneer verslavende middelen overmatig gebruikt worden en de betreffende persoon het middel blijft gebruiken ondanks dat dit problemen oplevert, is er sprake van een middelgerelateerde stoornis. Ondanks de grote omvang voltrekt deze problematiek zich grotendeels onzichtbaar. Het heeft echter vele negatieve gevolgen op de fysieke en psychische gezondheid, de omgeving (waaronder familie, vrienden, werk) en de samenleving. Bij het ontstaan en voortbestaan van middelgerelateerde stoornissen spelen genetische en omgevingsfactoren een rol. Deze stoornissen hebben in veel gevallen gevolgen voor de mondgezondheid, de zelfzorg en behandelbaarheid. Mondzorgverleners kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van deze problematiek, stimuleren tot het zoeken van professionele hulp en een essentiële stap zijn in de behandeling en het herstel.
  Vertaalde titel van de bijdrageMental disorders in the dental practice. Substance use disorders
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)130-136
  Aantal pagina's7
  TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
  Volume129
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 8-mrt.-2022

  Keywords

  • Health Personnel
  • Humans
  • Mental Disorders
  • Substance-Related Disorders/complications

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Serie: Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk. Middelgerelateerde stoornissen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit