Serie Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk. Patiënten met psychische aandoeningen in de tandartspraktijk – een inleiding

M M Bildt, D L M Broers

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  45 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Given the high prevalence of mental disorders and the consequences that sometimes arise from this for oral health or the treatability of the patient, it is important for oral care professionals to have some basic knowledge of these disorders. This introductory article examines mental disorders in general, their classification according to the most widely used manual of mental disorders (the 5th edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5) and some relevant differences in classification and designation from the previous edition of the DSM.

  Vertaalde titel van de bijdrageMental disorders in a dental practice. Patients with mental disorders in the dental practice - an introduction: Patients with mental disorders in the dental practice - an introduction
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)41-45
  Aantal pagina's5
  TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
  Volume128
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan.-2021

  Keywords

  • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
  • Humans
  • Mental Disorders/diagnosis
  • Prevalence

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Serie Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk. Patiënten met psychische aandoeningen in de tandartspraktijk – een inleiding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit