Serious games as a level playing field for early literacy: A behavioural and neurophysiological evaluation

Toivo Kjell Glatz

  Onderzoeksoutput

  209 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Over de verschillende talen heen slaagt 10 tot 15% van de kinderen er niet in om het standaardniveau voor lezen te behalen. Dit maakt van vroege diagnostiek en behandeling van bestaande en potentiële leesproblemen een wereldwijde missie. In dit proefschrift wordt de ontwikkeling en beoordeling van een computergestuurd leesspel voor beginnende lezers van het Nederlands beschreven. Enerzijds is er een focus op de vraag hoe de efficiëntie van de training correct gemeten kan worden, anderzijds is dit project gericht op het onderzoeken van de gelijktijdige invloed van verschillende interventie-aspecten zoals doelgroep, inhoud van de training en individuele blootstelling aan het het spel. In een gerandomiseerde controle trial, werd een cross-sectionele steekproef van 286 kinderen uit Nederland en België verwezen naar een programma dat bestond uit een exclusief regulier schoolcurriculum, of een programma waarin daarenboven één van twee computergestuurde spellen voor het trainen van lezen of rekenen werden toegevoegd. Ondanks het feit dat verschillende kortetermijnverbeteringen konden worden vastgesteld in lees-gerelateerde competenties en hersenrespons kon worden waargenomen na 7 weken speeltijd, vertaalde dit zich niet in beter lezen 18 maanden na de training. Toch vormt dit proefschrift een uitbreiding op ons huidige begrip van computergestuurde leesinterventies door het gecombineerd gebruiken van psychometrische testen, de data die konden worden verkregen uit het spel, de neurofysiologische opnames met EEG en de toepassing van geavanceerde statistische methoden. De resultaten hebben verschillende gevolgen voor de creatie en het gebruik van digitale leermaterialen in spelvorm, hetgeen op lange termijn mogelijk kinderen over de hele wereld kan helpen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Maassen, Ben, Supervisor
  • Maurits, Natasha, Supervisor
  • Tops, Wim, Co-supervisor
  Datum van toekenning29-okt.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-1029-6
  Elektronische ISBN's978-94-034-1028-9
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit