Serotonin reuptake inhibitors and shocklike paresthesia

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)969-971
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Clinical Psychiatry
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - aug-2003

  Citeer dit