Serum calcification propensity is associated with all-cause mortality in type 1 diabetes

D. J. Mulder, P. R. van Dijk, H. Hop, A. Pasch, F. Waanders, H. van Goor, H. J. G. Bilo

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Artikelnummer1081
Pagina's (van-tot)S528-S528
Aantal pagina's1
TijdschriftDiabetologia
Volume61
Nummer van het tijdschriftSuppl.1
DOI's
StatusPublished - okt-2018
Evenement54th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes (EASD) - Berlin, Germany
Duur: 1-okt-20185-okt-2018

Citeer dit