Seven ways to get your 'pet' IT project accepted - politics in IT evaluation

E.W. Berghout, M. Nijland, K. Grant

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)31 - 40
  Aantal pagina's10
  TijdschriftThe Electronic Journal of Information Systems Evaluation
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit