Severe chronic psychosis after allogeneic SCT from a schizophrenic sibling

I. E. Sommer*, D. W. van Bekkum, H. Klein, R. Yolken, Lot de Witte, G. Talamo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)153-154
Aantal pagina's2
TijdschriftBone marrow transplantation
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2015

Citeer dit