Sevoflurane, a sigh of relief in COVID-19?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
20 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)118-121
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Anaesthesia
Volume125
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - aug-2020

Citeer dit