Sex determination meltdown upon biological control introduction of the parasitoid Cotesia rubecula?

Jetske G. de Boer*, Bram Kuijper, George E. Heimpel, Leo W. Beukeboom

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
486 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten