Sex, stature and status: Natural selection on height in contemporary human populations

Onderzoeksoutput

1553 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan een rechtop lopend dier als de mens is lichaamslengte misschien wel het meest opvallende kenmerk. Lengte is een eigenschap die sterk varieert, zowel binnen als tussen populaties, is in hoge mate erfelijk, en beïnvloedt de manier waarop mensen zich gedragen en behandeld worden. Het is derhalve mogelijk dat de variatie in lichaamslengte onderhevig is aan natuurlijke selectie, en in dit proefschrift onderzocht ik of dit het geval was. Ten eerste onderzocht ik de rol van lichaamslengte in seksuele selectie, en ik kon aantonen dat langere individuen een hogere sociale status en verhoogde dominantie hebben, dat er specifieke voorkeuren voor partnerlengte bestaan, dat deze voorkeuren leiden tot keuzes tijdens speed-daten, en dat de voorkeuren en keuzes voor partnerlengte daadwerkelijke paarvorming beïnvloeden. Vastgesteld hebbende dat lichaamslengte samenhangt met intra- en inter-seksuele selectie, onderzocht ik andere wijzen waarop lengte geassocieerd kan zijn met voortplantingssucces, en hoe deze verschillen tussen de seksen. Ik toonde aan dat kleinere vrouwen en vrouwen met aanzienlijk langere partners een groter risico op een keizersnede lopen, en daardoor een groter risico op overlijden. Verder hebben kleinere vrouwen meer nageslacht dan langere vrouwen, ondanks hogere kindersterfte, terwijl mannen van gemiddelde lengte juist het grootste aantal kinderen hebben. Vanwege deze verschillende selectiedrukken, hebben families bestaande uit kleinere individuen meer voortplantingssucces via de vrouwen in die families, terwijl gemiddelde lengte-families juist meer succes hebben via de mannen. Samenvattend, er bestaat natuurlijke selectie op lichaamslengte in hedendaagse menselijke populaties.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Buunk, Abraham, Supervisor
  • Verhulst, Simon, Supervisor
Datum van toekenning21-mrt.-2013
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036760119
Elektronische ISBN's9789036760102
StatusPublished - 2013

Citeer dit