Sexuality education in Uganda: Teachers’ reasoning in a 'morally upright' context

Vertaalde titel van de bijdrage: Seksuele voorlichting in Oeganda: De redenatieprocessen van docenten binnen een 'moreel juiste' context

Onderzoeksoutput

2282 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gezien de hiv-epidemie en het hoge aantal tienerzwangerschappen is seksuele voorlichting in Oeganda erg belangrijk, maar docenten vinden het vaak lastig om seksuele voorlichting te geven, vooral wanneer de inhoud conflicteert met culturele en religieuze opvattingen. Daarnaast heeft de Oegandese overheid recent aangegeven seksuele voorlichting op scholen niet langer toe te staan, tenzij deze onthouding tot aan het huwelijk predikt. In dit promotieonderzoek werkte de Rijksuniversiteit Groningen samen met Rutgers, het Nederlandse kenniscentrum voor seksualiteit, en hun Oegandese partners om te onderzoeken hoe seksuele voorlichting binnen de culturele en religieuze context van Oeganda bij kan dragen aan het seksuele welzijn van jongeren. De resultaten laten zien dat docenten zich weerhouden voelen door culturele normen en waarden die het immoreel achten dat docenten dergelijke onderwerpen in de klas bespreken. Daarnaast zorgen overheids- en schoolbeleid ervoor dat docenten vaak bang zijn hun baan te verliezen wanneer zij toch besluiten jongeren over anticonceptie voor te lichten. Docenten zijn zelf ook jong geweest en hebben het beste met hun leerlingen voor, maar het geven van seksuele voorlichting conflicteert hierdoor vaak met hun eigen welzijn als docent. De bevindingen laten zien dat docenten zich als seksuele voorlichters in een een kwetsbare positie bevinden. Om te zorgen dat seksuele voorlichting beter geïmplementeerd wordt is het daarom belangrijk dat docenten beter ondersteund worden door op schoolniveau het beleid en de verschillende belanghebbenden op één lijn te krijgen met betrekking tot het seksuele welzijn van leerlingen en de rol die docenten als seksuele voorlichters hierin kunnen spelen.
Vertaalde titel van de bijdrageSeksuele voorlichting in Oeganda: De redenatieprocessen van docenten binnen een 'moreel juiste' context
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Hutter, Inge, Supervisor
Datum van toekenning14-dec.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0221-5
Elektronische ISBN's978-94-034-0222-2
StatusPublished - 2017

Citeer dit