Shaping vessels and microenvironment: adipose stromal cells in retinal-related diseases

Vincenzo Terlizzi

  Onderzoeksoutput

  340 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Diabetes veroorzaakt verschillende complicaties in het lichaam. In dit proefschrift hebben we ons gericht op diabetische retinopathie. Retinopathie beïnvloedt voornamelijk de microcirculatie in het netvlies. Vervolgens worden meer retinale cellulaire bestanddelen gevoelig voor de glucose-onevenwichtigheid. Een mogelijke oplossing is om de retinale micro-omgeving met stamcellen te implementeren. Stamcellen, met name adipose stromale cellen (ASC), zouden mogelijk kunnen worden geïntegreerd in de ogen om de door diabetes veroorzaakte schade te herstellen. ASC werken als ondersteunende cellen, met andere woorden microvaten beschadigd door glucose kunnen worden versterkt door injectie van autoloog ASC. Het doel van dit werk was om te begrijpen welke mechanismen betrokken zijn bij het ASC-potentieel om beschadigde micro-omgevingen te herstellen en daarom de behandeling van stamcellen te verbeteren. We ontdekten dat de notch-signalering betrokken is bij ASC-communicatie met microvaten. Microvessels spelen een fundamentele rol bij het geven van voedingsstoffen en bescherming van de delicate micro-omgeving van het netvlies. Uit deze studie concludeerden we dat toekomstig werk met notch-signalering de integratie van stamcellen in het netvlies zou kunnen verbeteren. Dit proefschrift bevat een review waarin de complexiteit van diabetische retinopathie verder wordt geanalyseerd. Ontsteking speelt ook een rol bij de ontwikkeling van de ziekte en moet worden overwogen voor mogelijke proeven bij de mens. In het tweede deel van het manuscript werd de temporele dynamiek van ASC en microvatenvorming en -assemblage bestudeerd in driedimensionale culturen in vitro. We stelden een stapsgewijze vorming voor van microvaatjes geleid door ASC inclusief extracellulaire matrixvorming. Toekomstig onderzoek naar de behandeling van stamcellen moet bestaan uit cellenmetabolisme en extracellulaire matrixbetrokkenheid tijdens de ziekteprogressie.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Burgess, Janette, Supervisor
  • Harmsen, Marco, Supervisor
  • Hammes, H.P., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning12-jun-2019
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit