Op aandelen gebaseerde beloningen: een voorbeeld van problematische disclosure?

Kees Camfferman, Teye Marra

  OnderzoeksoutputProfessional

  363 Downloads (Pure)
  Vertaalde titel van de bijdrageShare-based compensation: An example of problematic disclosure?
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)460-475
  Aantal pagina's16
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume89
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - dec-2015

  Citeer dit