Gedeeld leiderschap in teams: A theoretical and empirical investigation

Nele Manheim

Onderzoeksoutput

1310 Downloads (Pure)

Samenvatting

Leiderschap gaat over dé leidinggevende. En teams hebben één leider. Deze opvattingen waren kenmerkend voor de leiderschapsliteratuur vanaf haar vroege ontwikkeling. Pas vanaf 1990 begonnen onderzoekers vraagtekens te zetten bij deze dogma’s. Immers, leiderschap is anderen in hun motivatie, attitude en gedrag beïnvloeden met als doel gezamenlijke doelen te behalen. Deze uitoefening van invloed is niet louter voorbehouden aan formele teamleiders maar kan ook onderling bij teamleden plaatsvinden. En met steeds dynamischere en complexere werkomgevingen, was een enkele leider überhaupt in staat om alle benodigde leiderschapsgedragingen in een team voor zijn of haar rekening te nemen? Het concept van ‘shared leadership’, gedeeld leiderschap, was geboren. Gedeeld leiderschap gaat over leiderschap van teamleden die geen formele leiderschapspositie hebben. Op verschillende momenten en afhankelijk van hun expertise en van de inhoud van de te verrichten taken, kunnen verschillende teamleden het voortouw nemen en het team aansturen. In dit proefschrift heb ik onderzocht in hoeverre verschillende typen leiderschap geschikt zijn voor teamleden om collega’s aan te sturen. Ik laat zien dat gedeeld inspirerend, ondersteunend (transformationeel) leiderschapsgedrag de effectiviteit van teams verhoogt, terwijl gedeeld directief leiderschap de effectiviteit van teams juist verlaagt. Ook toon ik aan dat leiderschap van leiders en gedeeld leiderschap van teamleden verschillende functies hebben in teams. Waar leiderschap van leiders belangrijk is voor de prestaties van teams, is gedeeld leiderschap belangrijk voor sociaal-emotionele uitkomsten zoals tevredenheid en teambetrokkenheid. Tot slot heb ik onderzocht hoe de perceptie van leiderschap, uitgeoefend door collega’s, van invloed is op de individuele effectiviteit van teamleden. De uitkomsten laten zien dat transformationeel leiderschap van collega’s (in tegenstelling tot directief leiderschap) het meest waardevol is voor teamleden die complexe taken vervullen en in mindere mate voor teamleden met eenvoudige taken.
Vertaalde titel van de bijdrageGedeeld leiderschap in teams: A theoretical and empirical investigation
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, Onne, Supervisor
  • van der Vegt, Geert, Supervisor
Datum van toekenning1-jun-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9879-2
Elektronische ISBN's978-90-367-9878-5
StatusPublished - 2017

Citeer dit