Shared responsibility: a load off your mind: collaboration with parents in the support of children with Profound Intellectual and Multiple Disabilities

Vertaalde titel van de bijdrage: Samen wijzer: een zorg minder: Samenwerking met ouders in de ondersteuning aan kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Suzanne Jansen

  Onderzoeksoutput

  6766 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  ‘Samen wijzer: een zorg minder. Samenwerking met ouders in de ondersteuning aan kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’.


  Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen hebben een combinatie van zeer ernstige verstandelijke en (zeer) ernstige motorische beperkingen en vaak zintuigelijke stoornissen en gezondheidsproblemen. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de samenwerking tussen ouders en professionals in de ondersteuning aan deze kinderen. Dit om uiteindelijk te komen tot een optimale samenwerking waarbij ouders en professionals, zij aan zij, bijdragen aan een goede kwaliteit van bestaan voor deze kinderen (en volwassenen) die in vele opzichten zeer kwetsbaar zijn.
  Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning, maar een deel van hen niet de ondersteuning krijgt die zij belangrijk vindt. Om gezinsgerichte ondersteuning te bieden, moeten professionals rekening houden met de wensen van ouders op dit gebied én moeten zij zich ervan bewust zijn dat deze wensen onder andere afhangen van de rol van de ouder en het soort professional waarmee samengewerkt wordt, zo blijkt uit het onderzoek.
  Op de hoogte gehouden worden over hun kind, gehoord worden, erkend worden in hun zorgen, meedenken door en initiatief van professionals, afspraken nakomen en zorg en warmte tonen voor het kind, hangen samen met positieve ervaringen van ouders met professionals. Om erachter te komen hoe ouders en professionals denken over de ondersteuning aan het kind kunnen twee valide en betrouwbare vragenlijsten gebruikt worden (MPOC-PIMD voor ouders en MPOC-SP-PIMD voor professionals).
  Vertaalde titel van de bijdrageSamen wijzer: een zorg minder: Samenwerking met ouders in de ondersteuning aan kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Vlaskamp, Carla, Supervisor
  • van der Putten, Annette, Co-supervisor
  Datum van toekenning9-apr.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789462285996
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit