Sharing is Caring: The Future of Shared Tasks

Malvina Nissim, Lasha Abzianidze, Kilian Evang, Rob van der Goot, Hessel Haagsma, Barbara Plank, Martijn Wieling

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  281 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)897-904
  Aantal pagina's8
  TijdschriftComputational Linguistics
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit