Sharing is Caring: The Future of Shared Tasks

Malvina Nissim, Lasha Abzianidze, Kilian Evang, Rob van der Goot, Hessel Haagsma, Barbara Plank, Martijn Wieling

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  309 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)897-904
  Aantal pagina's8
  TijdschriftComputational Linguistics
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit