Shift your work: Towards sustainable employability by implementing new shift systems

Hardy Adriaan van de Ven

  Onderzoeksoutput

  1784 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit proefschrift is de aanname onderzocht dat werken in ploegendienst zwaarder wordt met toenemende leeftijd en in hoeverre roosters kunnen helpen bij het duurzaam inzetbaar houden van oudere ploegendienstwerknemers. In drie studies is geen consistent bewijs gevonden dat oudere ploegendienstwerknemers meer problemen ervaren met werken in ploegendienst dan jongere werknemers. Andere factoren, zoals bijvoorbeeld het chronotype (de mate van ochtend- of avondmens), bleken beter individuele verschillen in slaap en herstelbehoefte te verklaren dan leeftijd. In drie andere studies is gevonden dat roosters die voldoen aan ergonomische roostercriteria kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van ploegendienstwerknemers. Het proces vooraf implementatie van een nieuw rooster bleek echter minstens even belangrijk als het roosterontwerp hoe werknemers een nieuw rooster ervaren. Mogelijke verklaringen voor deze resultaten zijn dat alleen de sterksten blijven werken in ploegendiensten en dat collectieve roosters weinig ruimte bieden aan individuele wensen. Met de verhoging van de pensioensleeftijd en het groeiende aantal oudere ploegendienstwerknemers, komen ontziemaatregelen voor oudere ploegendienstwerknemers onder druk te staan. Er is daarom meer onderzoek nodig hoe alle ploegendienstwerknemers inzetbaar te houden tot aan het pensioen. Een interessante strategie om verder te ontwikkelen is het personaliseren van roosters, bijvoorbeeld naar chronotype.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Klink, Jac L. L., Supervisor
  • Bultmann, Ute, Supervisor
  • Brouwer, Sandra, Supervisor
  • de Looze, Michiel P., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning23-okt.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-6299-696-0
  Elektronische ISBN's978-94-6299-743-1
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit