Should African Americans be overtreated for depression the same as whites are? Commentary on Waldman et al (2009)

James C. Coyne*, Peter de Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
206 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
ArtikelnummerARTN 157:e31
Pagina's (van-tot)-e31
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Heart Journal
Volume157
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2009

Citeer dit