Should strict normoglycaemia be maintained in critically ill children?

Dick G Markhorst, Marc van Heerde, Frans B Plötz, Martin C J Kneyber

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
181 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1548-1550
Aantal pagina's3
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume34
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2008

Citeer dit