Should we focus on quality or quantity in meta-analyses?

B van Oosterhout, F. Smit, L Krabbendam, S Castelein, A. B. P. Staring, Mark van der Gaag

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  203 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2003-2005
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPsychological Medicine
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - jul.-2016

  Citeer dit