Shoulder impairment in persons with a spinal cord injury & associations with activities and participation

Vertaalde titel van de bijdrage: Schouderproblemen bij Personen met een dwaslaesie en het verband met beperkingen in activiteiten en participatie

Inge Hoogland-Eriks

  Onderzoeksoutput

  709 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Schouderproblemen bij mensen met een dwarslaesie; daar kunnen we de schouders niet over op halen…

  De meeste mensen met een dwarslaesie kunnen niet meer lopen en zijn afhankelijk van hun armen voor dagelijkse activiteiten, zoals rolstoel rijden en het in en uit de rolstoel komen. Het is daarom niet vreemd dat schouderproblemen bij mensen met een dwarslaesie vaak voorkomen.
  Dit proefschrift gaat over: 1) hoe vaak schouderproblemen, d.w.z. schouderpijn en beperkingen in de beweeglijkheid van de schouder, voorkomen bij mensen met een dwarslaesie en 2) of er een relatie is tussen het hebben van schouderproblemen en het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten en werk.
  Uit dit onderzoek blijkt dat schouderproblemen al snel na het ontstaan van de dwarslaesie optreden. Het hoort dus niet bij de “late gevolgen” zoals vaak wordt aangenomen. In een studie naar slijtage van de schouder bij mensen met schouderpijn met en zonder dwarslaesie vonden we dat mensen met een dwarslaesie niet vaker, maar wel ernstiger slijtage van het schoudergewricht hebben. Schouderproblemenkomen met name voor bij mensen met een hoge dwarslaesie, die hun armen minder goed kunnen gebruiken. Mensen die tijdens de revalidatie een verminderde beweeglijkheid van de schouder hebben, blijken op lange termijn meer hulp nodig te hebben en minder vaak betaald werk te hebben.
  Ook voor schouderproblemen bij mensen met een dwarslaesie geldt: voorkomen is beter dan genezen. Training (levenslang) van de schouder- en rugspieren, een optimale rolstoel en hulpmiddelen zijn van groot belang om zolang mogelijk pijnvrij en zelfstandig te kunnen leven.
  Vertaalde titel van de bijdrageSchouderproblemen bij Personen met een dwaslaesie en het verband met beperkingen in activiteiten en participatie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Woude, Lucas, Supervisor
  • Stucki, Gerold, Supervisor, Externe Persoon
  • Post, Marcel, Supervisor
  • Groot ,de, Sonja, Co-supervisor
  Datum van toekenning8-sep.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7001-9
  Elektronische ISBN's978-90-367-7002-6
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit