Sidebands and quantum beats of recoilless gamma radiation of 129I

G.L. Zhang, E Du Marchie Van Voorthuysen, Hendrik de Waard

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)417-420
  Aantal pagina's4
  TijdschriftPhysics Letters A
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit