Signaleren van pijn bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking

Helen Korving, Annemieke Enninga, Sylvia Huisman, A Waninge, Annette van der Putten, Paula Sterkenburg

OnderzoeksoutputProfessional

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)168-175
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
Volume39
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep-2021

Citeer dit