Signalering met de Cito kleutertoetsen: Ondergemiddeld is niet gelijk aan problematisch

Niek Frans, Wendy Post, Christine Oenema-Mostert, Alexander Minnaert

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageIdentification with the Cito preschool/kindergarten tests: Below average does not equal problematic
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-27
TijdschriftTijdschrift voor Orthopedagogiek
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 15-feb.-2020

Citeer dit