SIGNIFICANCE OF DOPAMINE FOR MODE OF ACTION OF NEUROLEPTICS AND PATHOGENESIS OF SCHIZOPHRENIA

HM VANPRAAG

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  53 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)463-474
  Aantal pagina's12
  TijdschriftThe British Journal of Psychiatry
  Volume130
  Nummer van het tijdschriftMAY
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit