Similar effect of enzymes on pig and rat islets

PTR van Suylichem*, P de Vos, BJ de Haan, R van Schilfgaarde

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)358-358
Aantal pagina's1
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - mrt-1998
Evenement6th Congress of the International-Pancreas-and-Islet-Transplant-Association - , Italy
Duur: 24-sep-199727-sep-1997

Citeer dit