Simulation in information systems development.

Henk Gerard Sol

Onderzoeksoutput

172 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Bosman, Aart, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1982

Citeer dit