SIMULTANEOUS STANDARD LIGHT-MICROSCOPY AND IMMUNOHISTOLOGY ON BRONCHOSCOPICALLY PROCURED LUNG-CANCER SPECIMENS

HH BERENDSEN*, L DELEIJ, S POPPEMA, PE POSTMUS, HJ SLUITER, H THE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)915-922
  Aantal pagina's8
  TijdschriftEuropean journal of cancer & clinical oncology
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - mei-1988

  Citeer dit