Single-Cell RNA Sequencing of Blood and Ileal T Cells From Patients With Crohn's Disease Reveals Tissue-Specific Characteristics and Drug Targets

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
180 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)812-+
Aantal pagina's26
TijdschriftGastroenterology
Volume156
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum1-nov-2018
DOI's
StatusPublished - feb-2019

Citeer dit