Single-Cell RNA Sequencing of T Cells in Crohn's Disease Reply

Werna T. Uniken Venema*, Michiel D. Voskuil, Eleonora A. Festen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)266-267
Aantal pagina's2
TijdschriftGastroenterology
Volume157
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul-2019

Citeer dit