Single-nucleotide polymorphism rs2070600 regulates AGER splicing and the sputum levels of the COPD biomarker soluble receptor for advanced glycation end-products

Alen Faiz, Senani N. H. Rathnayake, Nick H. T. ten Hacken, Victor Guryev, Maarten van den Berge, Simon D. Pouwels*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer00947-2020
Aantal pagina's4
TijdschriftERJ Open Research
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 28-jun-2021

Citeer dit