SINGULAR VALUE DECOMPOSITION OF DESIGN MATRICES IN ANOVA WITH BALANCED DATA

T WANSBEEK*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)33-36
Aantal pagina's4
TijdschriftStatistics & probability letters
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-1991

Citeer dit