Sinusoidal endothelial cells are damaged and display enhanced autophagy in myelodysplastic syndromes

Ewout J. Houwerzijl*, Fiona A. J. van den Heuvel, Nel R. Blom, Johannes J. L. van der Want, Andre B. Mulder, Edo Vellenga

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)443-446
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume161
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mei-2013

Citeer dit