Six versus eight and twenty-eight scan sites for B-line assessment: differences in examination time and findings

SICS Study Grp, Eline G. M. Cox*, Renske Wiersema, Adrian Wong, Iwan C. C. van der Horst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
69 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1063-1064
Aantal pagina's2
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume46
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1-mei-2020

Citeer dit