Size, differentiation and the growth and profitability of Dutch daily newspapers

C. Boone*, G.R. Carroll, A. van Witteloostuijn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)117-148
Aantal pagina's32
TijdschriftIndustrial and Corporate Change
Volume13
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit