SKIN DISEASES AND DISABLEMENT IN NETHERLANDS .2. CATAMNESIS OF 2 GROUPS WITH OCCUPATIONAL CONTACT-DERMATITIS

V.H.J. Gooskens, J.P. Nater, P.J. Coenraads

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Undefined/Unknown
  Pagina's (van-tot)117-124
  Aantal pagina's8
  TijdschriftBerufs-Dermatosen
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit