Skin marks in Surinamese people

Margriet Jong, de*, M Y van Eer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)432, 436
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Netherlands Journal of Medicine
Volume71
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - okt.-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit